Choď na obsah Choď na menu
 


Hudobné zoskupenia


Hudobný odbor ponúka možnosti hry v týchto hudobných zoskupeniach :


MAGNET- hudobná skupina starších žiakov  
BONUS - hudobná skupina mladších žiakov
CREDO - komorný súbor sakrálnej hudby
MUSICA VIOLINI - sláčikovo-strunový súbor
ĽUDOVÁ HUDBA - pri folklórnom súbore Malá Parchovianka


Magnet.- hudobná skupina starších žiakov

pôsobí pri ZUŠ  od roku 1990. Najprv to bola doprovodná skupina ku školskému speváckemu zboru, tvorená zväčša učiteľmi ZUŠ. Hrala repertoár súboru Prešovčatá. Neskôr sa skupina osamostatnila, ostali v nej iba žiaci a repertoárovo sa orientovala na piesne Pavla Hammela. Od roku 1998 hrá výlučne vlastnú tvorbu. Skupinu vedie od jej vzniku po súčasnosť učiteľ školy Juraj Begala, ktorý je autorom hudby a textov piesní. Okrem nižšie spomínaných akcií  Magnet účinkuje na koncertoch ZUŠ, v meste a okrese na základných a stredných školách v meste a okolí a nie v poslednom rade aj na rôznych súťažiach .V súčasnosti je obsadenie hráčov nové, pretože pôvodni členovia už navštevujú vysoké školy.

12.februára 2011 sa konal Koncert a stretnutie po 20-tich rokoch hudobnej skupiny Magnet. Vystúpili súčasní aj bývalí členovia skupiny.

Akcie, na ktorých sa skupina v minulosti zúčastnila :

OP - Zemplín Michalovce - súťaž populárnych skupín pôsobiacich pri ZUŠ - 1. miesto 29.06.2009 - Music Chance Dolný Kubín - súťaž hudobných skupín pri ZUŠ - 1.miesto, postup do finále ( 18.09.2009 - Dolný Kubín)

22.-26. júl 2009 - festival Verím, Pane v Námestove - koncert, tvorivé dielne, práca

v kolektíve

júl/2009- nahrávka klipu štúdiom ESPRIT TV LUX Bratislava k piesni Krátky film. Klip bude

odvysielaný v relácii Poltón v Slovenskej televízi

Košický zlatý poklad - celoslovenská piesňová súťaž . Z  prihlásených 191 kapiel postúpilo

do finále 10 piesní. Magnet postúpil s piesňou Vlastný štýl.

Dňa 25.08.2009 - nahrávka finálovej piesne v Slovenskom rozhlase v Košiciach 

                                    rok 2010 :

od 26.septembra - hitparáda Poltón (STV2), klip piesne ,,Krátky film"

17. október  - finále celoslovenskej piesňovej súťaže " KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD",

vysielané naživo v Slovenskom rozhlase 1 a v rádiu Regina (najmladší účasnici súťaže)

31. október - Minifest Ružomberok - skupina Magnet ako hosťujúca kapela večerného

programu

16.november  - 6. ročník speváckej súťaže stredoškolákov " O Alžbetinu ružu" -

Košice : v II. kategórii - moderná pieseň získala za spev piesne Juraja Begalu Vlastný štýl

1. miesto žiačka Mária Farkašová, klavírny sprievod Michal Lörinc

Credo - komorný súbor sakrálnej hudby

 Súbor bol založený v roku 1995 počtom 7 členov vedúca súboru bola Eva Hegedüšová.
Od roku 2002 prevzal vedenie komorného súboru učiteľ ZUŠ Ing. Ján Buzinkai.

 Musica Violini - pôvodne husľový súbor, od r. 2011 spoluúčinkujú aj gitary.

Repertoár súboru je rôzny, ale dôraz sa kladie na súčasnú hudbu - country, muzikálová hudba,ale nezabúda sa ani na klasiku.Hlavným zámerom  zoskupenia  je oboznámiť žiakov  s interpretáciou hudby rôznych hudobných žánrov, štýlov.

 
Ľudová hudba - pri  folklórnom súbore Malá Parchovianka sa pričlenila k ZUŠ v šk. roku 2010/2011 .Členmi ľudovky sú bývalí aj súčasní žiaci sláčikovo-strunového odboru .
Súbor prezentuje autentické piesne a tance regiónu - obce Parchovany a blízkeho okolia. Tanečná zložka je pod vedením  uč.Jozefa Topoľovského, o hudobnú zložku sa starajú Klára Borovská  a Mgr. Mária Hvozdíková.

 

zabava-obrazok.jpg